Etusivu » Palvelut » Eristäminen talotekniikassa

PEPT Eristäminen talotekniikassa

Eristäminen talotekniikassa Jaa sivu

PEPT Oy Ab:n talotekniikan arvona on tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet LVI-tekniikka- ja jäähdytystöissä.

Kiinnitämme huomiota rakennus ja asennusvaiheessa oikeisiin materiaaleihin ja asennustapoihin, jossa eristeiden vaatima tila on ratkaisevassa asemassa. Laadukkaan ja oikein asennetun työn jäljen toteuttavat turvallisesti hyvin perehdytetyt asentajat ja työnjohtajat.

Turvallisuus-, laatu- ja ympäristövastuut on tarkasti määritelty.

PEPT Oy Ab:ssä henkilöstöä on perehdytetty omaksumaan oikea asenne laatu- ympäristö- ja turvallisuustyöhön, kun he tekevät työtä yrityksen oman ja alihankintayrityksien henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

PEPT Oy Ab:ssä pidetään tärkeänä, että johto on omalla asenteellaan ja arvomaailmallaan kannustamassa organisaation kaikkia eri tasoja toimimaan organisaation yhteisten laatu-, ympäristö- ja TTT-näkökohtien pohjalta.

Ympäristö

Toimiva työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuohjelma takaa ympäristöystävällisen ja turvallisen työtavan.

Vastuullisuus

OHSAS 18001 -standardin mukainen toiminta kuuluu jokapäiväiseen toimintaamme. Panostamme TTT-toimintaan voimakkaasti.

Laatu

Laatutoimintaan panostaminen varmistetaan toimimalla ISO 9001 -laatusertifikaatin mukaisesti. Jokaisessa kohteessa tehdään vuosittain sisäinen auditointi.