Etusivu » Palvelut » Eristystyö

PEPT Eristystyö

Eristystyö Jaa sivu

Työmme perustuu pitkään ja monipuoliseen kokemukseen niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin teollisuudessa.

Eristystyö ja teollisuusprojektit koostuvat enimmäkseen uudisrakentamisesta eli isoista eristys- ja peltitöistä. Tarjoamme tuotteita ja asiantuntijaratkaisuja eristämiseen pääasiassa teollisuuteen. Tarjoamme kokonaisratkaisut putkistoihin, laitteisiin ja säiliöihin, suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen. Oma telinekalusto helpottaa ja nopeuttaa työtämme. Käytössämme oleva räätälöity projektiseuranta-ohjelma auttaa meitä seuraamaan ja raportoimaan asiakkaalle työn edistymisestä.

Työtämme valvotaan ISO 9001/2008 laatujärjestelmällä.

Vahvuutemme on ammattitaitoinen ja palveleva henkilökunta, toimitusvarmuus, työturvallisuus, jatkuva toiminnan kehittäminen ja joustavuus.

Turvallisuus-, laatu- ja ympäristövastuut on tarkasti määritelty.

PEPT Oy Ab:ssä henkilöstöä on perehdytetty omaksumaan oikea asenne laatu- ympäristö- ja turvallisuustyöhön, kun he tekevät työtä yrityksen oman ja alihankintayrityksien henkilöstön ja asiakkaiden kanssa.

PEPT Oy Ab:ssä pidetään tärkeänä, että johto on omalla asenteellaan ja arvomaailmallaan kannustamassa organisaation kaikkia eri tasoja toimimaan organisaation yhteisten laatu-, ympäristö- ja TTT-näkökohtien pohjalta.

Ympäristö

Toimiva työturvallisuus-, ympäristö- ja laatuohjelma takaa ympäristöystävällisen ja turvallisen työtavan.

Vastuullisuus

OHSAS 18001 -standardin mukainen toiminta kuuluu jokapäiväiseen toimintaamme. Panostamme TTT-toimintaan voimakkaasti.

Laatu

Laatutoimintaan panostaminen varmistetaan toimimalla ISO 9001 -laatusertifikaatin mukaisesti. Jokaisessa kohteessa tehdään vuosittain sisäinen auditointi.