Hem » Tjänster » Byggnadsställningar

PEPT Byggnadsställningar

Byggnadsställningar Dela sidan

Optimerade byggnadsställningar för industrin

FÖRMÅNER AV OPTIMERING

  • Flera arbetsuppgifter utan byte av ställningar
  • Effektivt ledande-, uppföljnings- och rapporteringssätt
  • Kostnadsbesparingar

PEPT Oy Ab kan leverera kompletta upphävningsarbeten av ställningar, trygghetsbelysning, underhåll, isolering och plåtarbeten. Underhållsavtal enligt kundens behov.

Vi har i bruk mångsidiga modulställningar som passar till alla byggplatser. Ställningarna fyller alla arbetstrygghetskrav. Med dessa bastanta ställningar utförs arbeten snabbt och resultatet är utmärkt.

Trygghets-, kvalitets- och miljöansvar har definierad

På PEPT Oy Ab har personalen introducerats att anta en rätt attityd gentemot kvalitets-, miljö- och arbetsskyddsärenden, då de arbetar tillsammans med sina arbetskamrater, underleverantörer och kunder.

PEPT Oy Ab prioriterar att ledningen med sin egen attityd och värden sporrar organisationens olika nivåer att agera på basen av gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsskyddssynpunkter.

Miljö

Ett fungerande arbetstrygghets-, miljö- och certifikatprogram garanterar en miljövänlig och trygg arbetsmetod. ISO 14001 -miljöstandardens audition genomfördes i maj 2012. Dessutom är PEPT Oy Ab samarbetspartner och medlem i den öppna gröna idébanken Green Company Effect -nätverket.

Ansvarsfullhet

OHSAS 18001 -standardenliga verksamhet förverkligar vi varje dag. Audition genomfördes i maj 2012. Vi satsar kraftigt på arbetstrygghet.

Kvalitet

Satsande på kvalitetsfylld verksamhet försäkras med agerande enligt ISO 9001 -certifikatet. I varje objekt utförs årligen en inre audition.