Hem » Tjänster » Byggplatsbelysning och -elektrifiering

PEPT Byggplatsbelysning och -elektrifiering

Byggplatsbelysning och -elektrifiering Dela sidan

Som en ny tjänst presenterar vi byggplatsbelysning och elektrifiering

Med tillbörlig belysning och elektrifiering kan man betydligt förbättra arbetstryggheten på byggplatsen. Till en följd minskar olycksrisken och förmåner erhålles, som t.ex. att tidtabellerna håller streck.

Vi installerar el och belysning i samband med montering av ställningar eller alternativt installerar vi belysning och el till färdiga ställningar.

BELYSNING

  • Allmän belysning och spotlight
  • Enkeltn och bekvämt
  • I sambad med montering av ställningar eller till färdiga ställningar

ELEKTRIFIERING

  • Snabbt och tryggt
  • Med färdiga elanslutningar
  • Även skräddarsydda installationer

Med lämplig utrustning till trånga och svårt åtkomliga ställen

Trygghets-, kvalitets- och miljöansvar har definierad

På PEPT Oy Ab har personalen introducerats att anta en rätt attityd gentemot kvalitets-, miljö- och arbetsskyddsärenden, då de arbetar tillsammans med sina arbetskamrater, underleverantörer och kunder.

PEPT Oy Ab prioriterar att ledningen med sin egen attityd och värden sporrar organisationens olika nivåer att agera på basen av gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsskyddssynpunkter.

Miljö

Ett fungerande arbetstrygghets-, miljö- och certifikatprogram garanterar en miljövänlig och trygg arbetsmetod.

Ansvarsfullhet

OHSAS 18001 -standardenliga verksamhet förverkligar vi varje dag. Vi satsar kraftigt på arbetstrygghet.

Kvalitet

Satsande på kvalitetsfylld verksamhet försäkras med agerande enligt ISO 9001 -certifikatet. I varje objekt utförs årligen en inre audition.