Hem » Mission och Vision


Certifikat Dela sidan

Utfärdade certifikat av Bureau Veritas av vår verksamhet


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004


OHSAS 18001:2007

Miljö

Ett fungerande arbetstrygghets-, miljö- och certifikatprogram garanterar en miljövänlig och trygg arbetsmetod.

Ansvarsfullhet

OHSAS 18001 -standardenliga verksamhet förverkligar vi varje dag. Vi satsar kraftigt på arbetstrygghet.

Kvalitet

Satsande på kvalitetsfylld verksamhet försäkras med agerande enligt ISO 9001 -certifikatet. I varje objekt utförs årligen en inre audition.