Hem » Tjänster » Industriunderhåll

PEPT Industriunderhåll

Industriunderhåll Dela sidan

Service- och årsdriftsstopp samt underhållstjänster

Medel till ett lyckat underhållsprojekt

  • Mångsidigt kunnande, ställningsanläggningar, avröjning, trygghetsbelysning, servicearbeten och isolering samt plåtarbeten från en och samma leverantör, sparar betydligt våra kunders tid och pengar.
  • Flexibla underhållsavtal samt ett förebyggande underhåll minskar driftsstoppar, med den följden att industrin kan i stället för service, koncentrera sig på själva verksamheten.
  • Kapaciteten och ett nätverk som täcker hela Finland, möjliggör underhåll av verkligen stora helheter.

Trygghets-, kvalitets- och miljöansvar har definierad

På PEPT Oy Ab har personalen introducerats att anta en rätt attityd gentemot kvalitets-, miljö- och arbetsskyddsärenden, då de arbetar tillsammans med sina arbetskamrater, underleverantörer och kunder.

PEPT Oy Ab prioriterar att ledningen med sin egen attityd och värden sporrar organisationens olika nivåer att agera på basen av gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsskyddssynpunkter.

Miljö

Ett fungerande arbetstrygghets-, miljö- och certifikatprogram garanterar en miljövänlig och trygg arbetsmetod. ISO 14001 -miljöstandardens audition genomfördes i maj 2012. Dessutom är PEPT Oy Ab samarbetspartner och medlem i den öppna gröna idébanken Green Company Effect -nätverket.

Ansvarsfullhet

OHSAS 18001 -standardenliga verksamhet förverkligar vi varje dag. Audition genomfördes i maj 2012. Vi satsar kraftigt på arbetstrygghet.

Kvalitet

Satsande på kvalitetsfylld verksamhet försäkras med agerande enligt ISO 9001 -certifikatet. I varje objekt utförs årligen en inre audition.