Hem » Tjänster » Isolering inom husteknik

PEPT Isolering inom husteknik

Isolering inom husteknik Dela sidan

Vi fäster uppmärksamhet till lämpliga material och installationsmetoder vid byggnads- och installationsarbeten, då utrymmet som isoleringen fordrar, spelar en väsentlig roll. Den kvalitetsfyllda och rätt utförda installationen utförs tryggt av väl insatta montörer och arbetsledare.

Trygghets-, kvalitets- och miljöansvar har definierad

På PEPT Oy Ab har personalen introducerats att anta en rätt attityd gentemot kvalitets-, miljö- och arbetsskyddsärenden, då de arbetar tillsammans med sina arbetskamrater, underleverantörer och kunder.

PEPT Oy Ab prioriterar att ledningen med sin egen attityd och värden sporrar organisationens olika nivåer att agera på basen av gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsskyddssynpunkter.

Miljö

Ett fungerande arbetstrygghets-, miljö- och certifikatprogram garanterar en miljövänlig och trygg arbetsmetod.

Ansvarsfullhet

OHSAS 18001 -standardenliga verksamhet förverkligar vi varje dag. Vi satsar kraftigt på arbetstrygghet.

Kvalitet

Satsande på kvalitetsfylld verksamhet försäkras med agerande enligt ISO 9001 -certifikatet. I varje objekt utförs årligen en inre audition.