Hem » Tjänster » Isolering inom livsmedelsindustrin

PEPT Isolering inom livsmedelsindustrin

Isolering inom livsmedelsindustrin Dela sidan

PEPT Oy Ab:s centrala målgrupp är livsmedelsindustrins sanerings- och nybyggprojektens värme- och kylisolering.

För att uppnå ett utmärkt resultat krävs personalens kunnande i installering och förståelse för hygienens betydelse i arbetet. På grund av livsmedelsmyndigheternas tillstramade krav, krävs vid objekten samarbetsförmåga i fråga om planering, trygghet och installation samt underhåll.

Trygghets-, kvalitets- och miljöansvar har definierad

På PEPT Oy Ab har personalen introducerats att anta en rätt attityd gentemot kvalitets-, miljö- och arbetsskyddsärenden, då de arbetar tillsammans med sina arbetskamrater, underleverantörer och kunder.

PEPT Oy Ab prioriterar att ledningen med sin egen attityd och värden sporrar organisationens olika nivåer att agera på basen av gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsskyddssynpunkter.

Miljö

Ett fungerande arbetstrygghets-, miljö- och certifikatprogram garanterar en miljövänlig och trygg arbetsmetod.

Ansvarsfullhet

OHSAS 18001 -standardenliga verksamhet förverkligar vi varje dag. Vi satsar kraftigt på arbetstrygghet.

Kvalitet

Satsande på kvalitetsfylld verksamhet försäkras med agerande enligt ISO 9001 -certifikatet. I varje objekt utförs årligen en inre audition.