Hem » Tjänster » Isoleringsarbete

PEPT Isoleringsarbete

Isoleringsarbete Dela sidan

Optimerade byggnadsställningar för industrin

Arbetet grundar på en lång och mångsidig erfarenhet inom Finland men även i internationell industri.

Isoleringsarbetet och industriprojekter består mestadels av nybyggande eller stora isolerings- och plåtarbeten. Vi erbjuder produkter och professionella lösningar inom isolering, främst för industrin. Vi erbjuder helhetslösningar till rör, anläggningar och cistern, ända från planering till färdig produkt. Den egna ställningsutrustningen underlättar och påskyndar vårt arbete. Vi har i bruk ett skräddarsytt projektuppföljningsprogram som hjälper uppföljning och rapportering åt kunden om arbetets framskridande.

Vårt arbete övervakas med ISO 9001/2008 certifikatet.

Vår starkhet är en yrkeskunnig och betjänande personal, leveranssäkerhet, arbetstrygghet, verksamhetens ständiga utvecklande och flexibilitet.

Trygghets-, kvalitets- och miljöansvar har definierad

På PEPT Oy Ab har personalen introducerats att anta en rätt attityd gentemot kvalitets-, miljö- och arbetsskyddsärenden, då de arbetar tillsammans med sina arbetskamrater, underleverantörer och kunder.

PEPT Oy Ab prioriterar att ledningen med sin egen attityd och värden sporrar organisationens olika nivåer att agera på basen av gemensamma kvalitets-, miljö- och arbetsskyddssynpunkter.

Miljö

Ett fungerande arbetstrygghets-, miljö- och certifikatprogram garanterar en miljövänlig och trygg arbetsmetod.

Ansvarsfullhet

OHSAS 18001 -standardenliga verksamhet förverkligar vi varje dag. Vi satsar kraftigt på arbetstrygghet.

Kvalitet

Satsande på kvalitetsfylld verksamhet försäkras med agerande enligt ISO 9001 -certifikatet. I varje objekt utförs årligen en inre audition.