Värderingar

Hög kvalitet enligt tidtabell

  • Vi tar reda på kundens behov, skapar en fungerande lösning och uppfyller våra kunders förväntningar i nära samarbete med kunden och samarbetspartners.
  • Vi håller vad vi lovar, både när det gäller service, kvalitet och tidtabell.

Tryggt och ansvarsfullt

  • Vi kompromissar inte med säkerheten. Vi planerar vårt arbete utifrån ett säkerhetsperspektiv och vidtar aktivt åtgärder ifall vi upptäcker avvikelser.
  • Vi agerar ansvarsfullt, rättvist och hållbart i förhållande till människor, miljö, samhälle och ekonomi.

Tillsammans

  • Vi arbetar som ett team med ledare som föregår med gott exempel. Vi tar vårt ansvar både individuellt och tillsammans.
  • Vi tar hand om hela vår personals yrkeskunskap och välmående. Vi utvecklar vår verksamhet utan fördomar samt delar och utnyttjar bästa praxis.
Vision

– Saimaa Group är en finländsk, internationellt verksam leverantör av industriisolering och byggnadsställningstjänster. Vi skapar branschens bästa kundupplevelse, som bygger på pålitlighet, ansvar och marknadens modernaste lösningar.

Mission

– Med våra byggnadsställningar och isoleringslösningar gör vi våra kunders arbetsmiljö tryggare och mer energieffektiv.