KUNDERNA BERÄTTAR:

De håller
sina löften.

Hur fungerar samarbetet med oss?
Fastän vi tror oss veta svaret är det inte upp till oss att berätta. Det ärligaste svaret kommer från våra kunder. Här har vi samlat berättelser och utlåtanden från ett urval av dem.

FINEWELD
En gemensam historia ökar förtroendet

Karlebyföretaget FineWeld Oy levererar processleveranser till industrin, huvudsakligen rör och tillhörande stålkonstruktioner samt installation av anläggningar. Största delen av kunderna kommer från gruv- och kemisk-industribranscher. Till företagets vice verkställande direktör Ville Klaavus ansvarsområden hör försäljning och projektledning.

Northvolt / Skellefteå, Sverige

UPM Kymmene / Jakobstad, Finland

Oulun Energia / Uleåborg, Finland

Stora Enso, Enocell / Uimaharju, Finland

SCA Östrand / Sundsvall, Sverige

BillerudKorsnäs / Grums, Sverige

Metsä Fibre Oy, Äänekoski Bioproduct Mill / Äänekoski, Finland

ISOLERINGSARBETE OCH BYGGNADSSTÄLLNINGAR

NORTHVOLT

Tillverkning av batterier

Isolerings- och ställningsarbete för pågående Northvolt Ett-projektet i Skellefteå, Sverige. Projektet omfattar isolering av rörbryggor, anläggningar och cisterner samt tillhörande ställningsarbeten. Uppskattad projektstorlek 2,5–3,0 miljoner euro. Projektet pågår till våren 2022.

ISOLERINGSARBETE OCH BYGGNADSSTÄLLNINGAR

UPM HW-LINE

Skogsindustri

Isolerings- och ställningsarbete för UPM Kymmene HW-Line projektet i Jakobstad, Finland. Projektet omfattade isoleringsarbeten totalt ca 4 500 m2 samt tillhörande ställningsarbeten. Projektet färdigställdes Q1 2021.

ISOLERINGSARBETE OCH BYGGNADSSTÄLLNINGAR

OULUN ENERGIA

Energisektor

Isolerings- och ställningsarbete för Oulun Energias OEBIO-projekt i Uleåborg, Finland. Isoleringsarbeten omfattade kokare, anläggningar och rörledningar totalt 19 138 m2 samt tillhörande ställningsarbeten. Projektet färdigställdes Q2 2020.

ISOLERINGSARBETE OCH BYGGNADSSTÄLLNINGAR

STORA ENSO / ENOCELL BRUK

Skogsindustri

Isolerings- och ställningsarbete för Stora Enso DP2-projektet i Uimaharju, Finland. Projektet omfattade isolerings- och ställningsarbeten åt flera olika kunder. Projekts totala omfattning på ca 2 miljoner euro, färdigställdes Q1 2020.

ISOLERINGSARBETE OCH BYGGNADSSTÄLLNINGAR

SCA ÖSTRAND

Skogsindustri

Isolerings- och ställningsarbete för SCA Östrand Recovery Boiler upgrade-projekt i Sundsvall, Sverige. Isoleringsarbeten omfattade kokare, cisterner, anläggningar och rörledningar totalt 16 524 m2 samt tillhörande ställningsarbeten. Projektet färdigställdes Q3 2018.

ISOLERINGSARBETE OCH BYGGNADSSTÄLLNINGAR

BILLERUDKORSNÄS

Skogsindustri

Isolerings- och ställningsarbete för Billerudkorsnäs Grums fabrik i Sverige. Projektet omfattade isolering av rörbryggor totalt 18 273 m2, samt ställningsarbeten totalt 24 800 m3. Projektet färdigställdes Q3 2018.

ISOLERINGSARBETE OCH BYGGNADSSTÄLLNINGAR

MF BTT ÄÄNEKOSKI

Skogsindustri

Isolerings- och ställningsarbete för Metsä Fibres nya bioproduktfabrik i Äänekoski, Finland. Projekthelheten är den största i PEPT-koncernens historia med en totalvolym på ca 17 miljoner euro. Isoleringsarbeten omfattade förångare, cisterner, anläggningar, rörbryggor och rörledningar totalt ca 120 000 m2. Ställningsarbeten gjordes till många olika kunder totalt ca 259 000 m3. Projektet färdigställdes Q1 2018.

FÖRETAG