ASIAKKAAT KERTOVAT:

He pitävät
lupauksensa.

Miten yhteistyö meidän kanssamme sujuu? Vaikka uskomme tietävämme vastauksen, ei ole meidän asiamme kertoa. Rehellisin vastaus tulee asiakkailtamme. Tähän olemme keränneet kertomuksia ja lausuntoja osalta heistä.

FINEWELD
Yhteinen historia lisää luottamusta

Kokkolalainen FineWeld Oy tekee teollisuudelle prosessitoimituksia, pääosin putkistoja sekä niihin liittyviä teräsrakenteita ja laiteasennuksia. Suurin osa asiakkaista tulee kaivosteollisuudesta ja kemianteollisuudesta. Yhtiön varatoimitusjohtaja Ville Klaavu vastaa myynnistä ja projektien johtamisesta.

Northvolt / Skellefteå, Ruotsi

UPM Kymmene / Pietarsaari, Suomi

Oulun Energia / Oulu, Suomi

Stora Enso, Enocell / Uimaharju, Suomi

SCA Östrand / Sundsvall, Ruotsi

BillerudKorsnäs / Grums, Ruotsi

Metsä Fibre Oy, Äänekosken biotuotetehdas / Äänekoski, Suomi

ERISTYSTYÖT JA TELINERATKAISUT

NORTHVOLT

Akkuteollisuus

Eristys- sekä telinetyöt käynnissä olevassa Northvolt Ett -projektiin Skellefteåssa Ruotsissa. Laajuuteen kuulu eristettäviä putkisiltoja, laitteita ja säiliöitä, sekä näihin kuuluvat telinetyöt. Arvioitu kokonaislaajuus 2,5-3,0 miljoonaa euroa. Projekti valmistuu keväällä 2022.

ERISTYSTYÖT JA TELINERATKAISUT

UPM HW-LINE

Metsäteollisuus

Eristys- sekä telinetyöt UPM Kymmene HW-Line projektiin Pietarsaaressa, Suomessa. Laajuuteen kuuluneet eristystyöt yhteensä noin 4 500 m2, sekä näihin kuuluneet telinetyöt. Projekti valmistui Q1 2021.

ERISTYSTYÖT JA TELINERATKAISUT

OULUN ENERGIA

Energia-ala

Eristys- sekä telinetyöt Oulun Energian OEBIO-projektiin Oulussa, Suomessa. Eristyslaajuuteen kuuluivat kattila, laitteet, putkisto ja kanavat yhteensä 19 138 m2, sekä näihin kuuluneet telinetyöt. Projekti valmistui Q2 2020.

ERISTYSTYÖT JA TELINERATKAISUT

STORA ENSO / ENOCELLIN TEHDAS

Metsäteollisuus

Eristys- sekä telinetyöt Stora Enso DP2-projektiin Uimaharjulla, Suomi. Tehtiin eristys- ja telinetöitä useammalle asiakkaalle. Projektin kokonaislaajuus yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Projekti valmistui Q1 2020.

ERISTYSTYÖT JA TELINERATKAISUT

SCA ÖSTRAND

Metsäteollisuus

Eristys- sekä telinetyöt SCA Östrand Recovery Boiler upgrade-projektiin Sundsvallissa, Ruotsissa. Eristyslaajuuteen kuuluivat kattila, säiliöt, laitteet ja putkisto yhteensä 16 524 m2, sekä näihin kuuluneet telinetyöt. Projekti valmistui Q3 2018.

ERISTYSTYÖT JA TELINERATKAISUT

BILLERUDKORSNÄS

Metsäteollisuus

Eristys- sekä telinetyöt Billerudkorsnäsin Grumsin tehtaalle Ruotsissa. Projektilaajuus koostui putkisiltojen eristyksistä yhteensä 18 273 m2, sekä telinetöistä yhteensä 24 800 m3. Projekti valmistui Q3 2018.

ERISTYSTYÖT JA TELINERATKAISUT

MF BTT ÄÄNEKOSKI

Metsäteollisuus

Eristys- sekä telinetyöt Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan rakennusprojektiin Äänekoskella, Suomessa. Kyseessä on historian laajin projektikokonaisuus PEPT-konsernille, kokonaislaajuus noin 17 miljoonaa euroa. Eristyslaajuuteen kuuluivat haihduttamo, laitteita, säiliöitä, putkisiltoja ja putkistoa yhteensä 120 000 m2. Telinetöitä tehtiin laajasti eri asiakkaille yhteensä 259 000 m3. Projekti valmistui Q1 2018.

YRITYKSET