Nyheter

Sverige är tillväxtmarknaden med mest potential

När det gäller den nordiska tillväxtstrategin är Sverige spelplanen med störst potential och Pept vår centerforward, sammanfattar Keijo Pylkkänen, verkställande direktör för Saimaa Group.

”Investeringstakten i Sverige har varit hög i mer än tjugo år nu efter 90-talets svacka. Vi tror att det kommer att fortsätta så och vi vill definitivt hålla den takten, säger Saimaa Groups vd Keijo Pylkkänen.

Saimaa Group är Finlands största isolerings- och byggnadsställningskoncern. Förutom Pept omfattar koncernen tre andra företag inom branschen, och dessutom ett bemanningsföretag.

Saimaa Group köpte Pept Ab Oy-koncernen i våras. Pepts starka position i Sverige var en avgörande orsak till affären.

”Vi har byggt upp den starkaste aktören inom branschen i Finland, vilket skapar omfattande synergieffekter för både kunder och personal. Med tanke på tillväxt är Sverige en naturlig väg att gå eftersom många av våra kunder verkar i både Finland och Sverige, säger Pylkkänen.

Finland kommer också framöver vara företagets största marknad. Men eftersom företaget redan är Finlands främsta aktör kommer tillväxtmöjligheterna proportionellt sett vara större i Sverige.

”Svenska företag har ofta liknande värderingar, en motsvarande säkerhetskultur och samma vilja att växa som vi. Därför löper samarbetet smidigt”, förklarar Pylkkänen.

I Sverige har Pept verksamhetsställen i Piteå, Skellefteå och i Umeå.

Med samarbete följer skärpa och flexibilitet

Att Saimaa Group är en stor aktör ger kunderna många fördelar som mindre företag inte har möjlighet erbjuda i samma utsträckning. Koncernen har bland annat utvecklat ett digitalt system för planering och administrering av arbetet. Systemet innehåller även en kundportal som ger kunderna rapportering i realtid. Det här resulterar i noggrannare tidtabeller, högre effektivitet och ökad arbetssäkerhet.

Storleken på företaget ökar också leveranssäkerheten. Om kunder råkar ut för oväntade händelser har Saimaa Group möjlighet att reagera snabbt och förflytta resurser, såsom byggnadsställningar och personal, för att tillgodose akuta behov.

”Att koncernen har ett eget bemanningsföretag gör att vi hela tiden har en uppfattning om var man får tag på bra arbetskraft”, säger Pylkkänen.

Isoleringstjänster från planering till implementering

Pept erbjuder kompletta lösningar för isoleringsarbeten som omfattar allt från planering till färdiga produkter. Företaget arbetar med isolering inom industrin, och är specialiserade på isoleringsarbeten för rörledningar, cisterner, anläggningar och turbiner. Dessutom har Pept gedigen erfarenhet av branscher med höga hygienkrav, till exempel livsmedelsindustrin.

Koncernen erbjuder även isoleringstjänster för objekt som lyxkryssningsfartyg och båtar inom Försvarsmakten. Dessutom erbjuder företaget byggställningsarbeten inom samtliga industrisektorer.

Företagsaffärer är också möjliga

Saimaa Groups organiska tillväxt har varit stark, men företagsaffärer har också satt fart på bolagets tillväxt. Strategin har varit framgångsrik och tanken är därför att fortsätta på samma spår också i Sverige.

”Offertförfrågningar som vi fått visar att det är full fart i svensk industri. Vi tror på organisk tillväxt, men är naturligtvis också intresserade av kompatibla företag som vill vara delaktiga i vår tillväxt, sammanfattar Pylkkänen.

Tillbaka