Referenser - Fineweld

En gemensam historia ökar förtroende

Karlebyföretaget FineWeld Oy levererar processleveranser till industrin, huvudsakligen rör och tillhörande stålkonstruktioner samt installation av anläggningar. Största delen av kunderna kommer från gruv- och kemisk-industribranscher. Till företagets vice verkställande direktör Ville Klaavus ansvarsområden hör försäljning och projektledning.

– Huvudsakligen agerar vi i Finland och Sverige. Företagets verksamhet har under de senaste åren utvidgats och även framtiden tycks bli rimlig, säger Klaavu och berättar vidare att PEPT är FineWelds pålitliga och långtida samarbetspartner.

– Vi har en lång gemensam historia, som tog sin början på Karleby storindustriområde. Förövrigt har vi också ofta varit på samma byggplatser, speciellt i Sverige. Våra kunder vill köpa stora helheter och därför har vi samlat nyckelleverantörer till våra projekt. PEPT är en av dem. PEPT:s uppgift är att leverera ställningar och isoleringar till arbetsobjekten, som ofta är stora, såsom gruvindustrins anrikningsverk. Ställningarna är i central roll så att FineWeld för sin del lyckas i sitt eget arbete.

– Gruvobjekten är för det mesta belägna i norr, såsom Kiruna och Sodankylä. De är arktiska projekt och av PEPT krävs då hög yrkeskunnighet, i de omständigheterna är nämligen isoleringsarbetet mycket krävande, berättar Klaavu.

Flexibelt och enkelt

Enligt vicedirektören för PEPT:s och FineWelds långtida samarbete med sig nytta av mångahanda slag.

– Verksamheten är mycket flexibel och okonstlad, för att vi känner varandra så bra och för att aktörerna är proffs inom sin egen bransch. På byggplatserna talar vi samma språk och därför kan man vara säker på att uppgifterna uppfattas utan onödiga förklaringar, säger Klaavu.

Han hoppas att det goda samarbetet får fortsätta även i framtiden.

– Även vi tar emot respons, hur vi för vår del kunde utveckla samarbetet. Dock utbyter vi åsikter hela tiden i praktiken. För att vi arbetar på samma byggplatser ofta i perioder som varar längre än ett år, då är det klart att vi talar sinsemellan mycket om gemensamma göranden.

Tillbaka