Nyheter

Saimaa Group Oy har köpt Pept Oy Ab-koncernen

Pept Oy Ab:s ägare och Saimaa Group Oy har genomfört en företagsaffär, till följd av vilken alla bolag i Pept Oy Ab-koncernen har anslutits till den största industriisolerings- och byggnadsställningskoncernen i Finland, Saimaa Group, som en del av denna. I samband med affären har Saimaa Group även köpt JE Henkilöstöpalvelut Oy i Finland och JE Help AB i Sverige, som tillhandahåller personaluthyrningstjänster inom Saimaa Groups bransch.

”Företagsarrangemangen förverkligar på ett utmärkt sätt vår koncernstrategi. I och med företagsarrangemangen får Saimaa Group-koncernen solid lokal underhålls- och projektkompetens i Karleby-, Jakobstads- och Kajanalandsnejden samt mer yrkesskicklig personal att genomföra våra kunders krävande underhållsdriftstopp. Pept Oy Ab-koncernens marknadskännedom, affärsverksamhetskompetens, yrkesskickliga lokala personal och affärsenheter i Sverige erbjuder oss en omedelbar möjlighet att utvidga och utveckla vårt tjänsteutbud med hela Saimaa Groupkoncernens resurser även i Sverige. Företagsarrangemanget förstärker även ytterligare våra resurser och vår kompetens vad gäller att utveckla arbetsplatshanteringssystem samt förbättra säkerheten och kvalitetsledningen på våra arbetsplatser i samarbete med våra kunder”, konstaterar Saimaa Group Oy:s verkställande direktör Keijo Pylkkänen.

”Jag är nöjd över att Pept Oy Ab-koncernen hittade en finländsk köpare, företagets framtid ser ljus ut. För egen del vill jag tacka kunderna för gott samarbete under 29 år”, konstaterar Juha Enlund, styrelseordförande för Pept Oy Ab-koncernen.

I samband med företagsaffären går Juha Enlund i pension och Jari Enlund blir chef för Pept Oy:s affärsverksamhet.

Ytterligare uppgifter ges av:
Keijo Pylkkänen keijo.pylkkanen@saimaaneristys.fi tfn +358 40 356 5095
Juha Enlund juha.enlund@pept.fi tfn +358 400 665 392
Jari Enlund jari.enlund@pept.fi tfn +358 50 523 6939

Saimaa Group är Finlands största industriisolerings- och byggnadsställningskoncern, till vilken förutom moderbolaget hör Saimaan Eristys Oy, Arme Oy, Kymsol Oy, Pept Oy Ab och JE Henkilöstöpalvelut Oy jämte dotterbolag. Koncernbolagens uppskattade omsättning 2021 är ca 100 miljoner euro. Koncernen sysselsätter ca 1100 personer.

Tillbaka